Foto: Ian Brodie

Sommerjobber i Stiftelsen Lillehammer museum

Sommerjobbene for 2020 legges ut i begynnelsen av desember.

Til sommerjobbene 2019 hadde vi ca 200 søkere. Ca halvparten fikk jobb.

Sommerjobber i Stiftelsen Lillehammer museum blir alltid lagt ut i desember året før gjeldende sesong. Søknadsfristen har variert noe de siste årene, men vi har landet på at vi ønsker å starte ansettelsesprosessen rundt 20. januar.

Sommerjobbene annonseres i GD og på Facebook i desember og januar.